نرم افزار هتلداری هریس | کاست کنترل هریس

کاست کنترل ( محاسبه بهای تمام شده)

 

هتل ، رستوران و یا هر نهاد اقتصادی که در حوزه خدمات یا تولید فعالیت میکند کسب سود را سرلوحه فعالیت خود قرار می دهد.اولین ابزاری که هر نهاد در این راستا از آن بهره می گیرد ، سیستم محاسبه بهای تمام شده آن خدمت یا آن کالا خواهد بود.

با استفاده از این سیستم و تحلیل گزارشات آن مدیران قادر خواهند بود علاوه بر مدیریت صحیح هزینه ها و برنامه ریزی دقیق و منسجم برای آینده سازمان، از به هدر رفتن سرمایه و انرژی مجموعه نیز جلوگیری نمایند.

با استقرار صحیح سیستم حسابداری ، انبار و رستوران (در کنار سیستم محاسبه بهای تمام شده) شما قادر خواهید بود بهای تمام شده غذا در رستوران و خدمات در حوزه اقامت را با کمترین انحراف داشته باشید.

تنظیم دقیق فرآیندهای عرضه خدمات در هتل ، قیمت گذاری صحیح غذا به تناسب تغییرات قیمتی در سطح جامعه و تعیین هزینه های چالش برانگیز در سازمان با هدف ترغیب و تشویق کارکنان برای بررسی مداوم و کاهش هزینه ها که خروجی آن کسب رضایت مهمان و افزایش سود و بهره وری می باشد از جمله اهداف استقرار نرم افزار محاسبه بهای تمام شده هریس در هتل یا رستوران خواهد بود.

About Harris
شرکت مهندسی فن آوری های نوین هریس با بیش از ۲ دهه تجربه در زمینه سیستم جامع نرم افزار هتل داری و تحت پوشش داشتن بیش از 700 هتل و مرکز اقامتی در سطح کشور در حال حاضر یکی از معتبرترین و بزرگ ترین شرکت های صاحب نام در این زمینه می باشد .شرکت مهندسی فن آوری های نوین هریس در سه حوزه ی نرم افزار یکپارچه هتلداری ، سیستم رزرواسیون آنلاین و دپارتمان آموزش فعالیت می نماید. این خدمات در حوزه ی زیرسیستم های یکپارچه هتلداری با عنوان Harrisnewtech ، در حوزه ی رزرواسیون آنلاین با عنوان Netminder و در حوزه ی آموزش با عنوان Hotel Academy ارائه می گردد.