درخواست نمایندگی

نوع شخص را انتخاب کنید:
فرم مشخصات نماینده(حقیقی)
نوع نمایندگی مود تقاضا
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
جزئیات همکاری:
فرم مشخصات نماینده(حقوقی)
نوع نمایندگی مود تقاضا
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
اطلاعات صاحبان امضا:
1-مدیرعامل:
این فیلد نمی تواند خالی باشد
این فیلد نمی تواند خالی باشد
2-رئیس هیئت مدیره:
3-اعضای هیئت مدیره:
جزئیات همکاری:
about Harris NewTech
شرکت مهندسی فن آوری های نوین هریس با بیش از ۲ دهه تجربه در زمینه سیستم جامع نرم افزاری هتل داری و تحت پوشش داشتن بیش از 700 هتل و مرکز اقامتی در سطح کشور در حال حاضر یکی از معتبرترین و بزرگ ترین شرکت های صاحب نام در این زمینه می باشد . سیستم جامع نرم افزاری هریس با 22 زیر سیستم در دو بخشFront Office و Back Office و ارتباط کامل درون و بین سیستمی و برخورداری از محیط کاربرپسند (User Friendly ) توانسته جایگاه ویژه ای را در صنعت هتل داری در بخش های خصوصی و دولتی برای خود رقم زند