تیم ما

هیئت مدیره
 • مجتبی اشتری
  • مجتبی اشتری
  • مدیر عامل
  • هریس
 • بهروز قزوینی
  • بهروز قزوینی
  • مدیر فنی
  • هریس
مدیران
 • اشکان دلفانی
  • اشکان دلفانی
  • مدیر پشتیبانی
  • هریس
 • حسین نصیرزاده
  • حسین نصیرزاده
  • مدیر برنامه نویسی شرکت نت مایندر
  • نت مایندر
 • سعید اثباتی
  • سعید اثباتی
  • مدیر مالی
  • هریس
 • محمد رضا بابایی
  • محمد رضا بابایی
  • مدیر مارکتینگ و توسعه بازار شرکت نت مایندر
  • نت مایندر
واحد آموزش
 • علی ماهرویی
  • علی ماهرویی
  • مدیر آموزش
  • هریس
واحد برنامه نویسی
 • سمانه رستمی
  • سمانه رستمی
  • برنامه نویس
  • نت مایندر
 • فاطمه اشتری
  • فاطمه اشتری
  • برنامه نویس
  • هریس
 • احمد علیزاده
  • احمد علیزاده
  • برنامه نویس
  • نت مایندر
 • نسرین کمیزی
  • نسرین کمیزی
  • برنامه نویس
  • هریس
 • حمید محمد رضایی
  • حمید محمد رضایی
  • برنامه نویس
  • هریس
 • سنا صادقی
  • سنا صادقی
  • برنامه نویس
  • هریس
واحد پشتیبانی
 • رضا عاشوری
  • رضا عاشوری
  • پشتیبان فنی
  • نت مایندر
 • علی دربندی
  • علی دربندی
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • علیرضا قزوینی
  • علیرضا قزوینی
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • آرش کوهرو
  • آرش کوهرو
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • علیرضا واحدی
  • علیرضا واحدی
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • مسعود اسمی
  • مسعود اسمی
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • هادی ستاری
  • هادی ستاری
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • سید امیر میرنقیان
  • سید امیر میرنقیان
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • مصطفی سلگی
  • مصطفی سلگی
  • پشتیبان فنی
  • هریس
 • نیما هیبتی
  • نیما هیبتی
  • پشتیبان فنی
  • هریس
واحد فروش
واحد اداری
 • الهه کیایی
  • الهه کیایی
  • امور قراردادها /حسابداری
  • هریس
 • شهره عباسی درچه
  • شهره عباسی درچه
  • کارمند اداری
  • هریس
 • مهران عبدالوند
  • مهران عبدالوند
  • کارمند اداری
  • نت مایندر
 • ناصر حسینی
  • ناصر حسینی
  • کارمند اداری
  • هریس
واحد طراحی و گرافیک
About Hotel Academy
هتل آکادمی به روزترین و با کیفیت ترین آموزش ها را در زمینه صنعت هتلداری ارائه می نماید